Finans Nyhet

Tomas Fischer går till högre instans

Publicerad
Uppdaterad

Finansmannen Tomas Fischer går till skarp attack mot Skatteverkets utredning och förvaltningsrättens beslut.

Sara Johansson

Skatteverket har upptaxerat finansmannen Tomas Fischer med 15,4 miljoner kronor. Efter ett bakslag i förvaltningsrätten vänder han sig nu till kammarrätten.

Tomas Fischer pekar på att han endast hade 12 dagar på sig att gå igenom Skatteverkets utredning och material för att kunna utforma ett svar till myndigheten.

Nu begär han att få anstånd med betalningen och väljer att överklaga Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten som sade nej pekade på att ”det inte kunde anses tveksamt att Tomas Fischer kommer bli skyldig att betala den påförda skatten”.

Annons

Men Tomas Fischer anser att domskälen är alltför kortfattade och att rätten inte har kunnat peka på vad i Skatteverkets utredning som är tillräckligt som bevis för att Tomas Fischer ska bli tvungen att betala.

Redan inför förvaltningsrättens beslut har Tomas Fischer beklagat sig över att Skatteverket haft dålig kommunikation med honom under de två år som utredningen har pågått. Myndigheten har heller inte lämnat ut handlingar som han har begärt att få se.

Den ursprungliga konflikten mellan Skatteverket och finansmannen handlar framförallt om var han bor och var han ska betala skatt. Tomas Fischer hävdar att han bor på jetset-ön St. Barthélemy i Västindien, medan Skatteverket har presenterat en stor utredning där man anser sig ha bevis för att han bor i Sverige.

Annons

Tomas Fischer försvarar sig med att det endast är hans barn som bor i Sverige, vilket han inte har kunnat påverka i och med att mamman till barnet har valt att stanna i landet.

”I övrigt finns det en rad felaktigheter och tveksamheter i Skatteverkets bevisning som har påpekats och som kan komma att påpekas om/när Tomas Fischer får tillgång till underliggande handlingar”, skriver Tomas Fischers ombud Mahmut Baran från Bird & Bird.

Överklagan kom in till Kammarrätten den 13 maj. Domstolen har ännu inte beviljat något prövningstillstånd.

Annons

Annons