Juridik Nyhet

Tokbilliga elavtal ogiltiga – ”konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt”

Taggar i artikeln

Elpriset
Publicerad
Uppdaterad

I början av september kunde kunder hos Skellefteå Kraft teckna sig för fastprisavtal där elen under tre år skulle kosta 8 öre per kilowattimme. Priset visade sig vara felaktigt angivet på grund ett systemfel hos företaget och därför är de tecknade avtalen ogiltiga, enligt ARN.

Realtid.se

Det angivna priset var 8 öre per kWh och bindningstiden var ett år. Korrekt pris skulle ha varit 671 öre per kWh. När företaget samma dag upptäckte felet informerades kunderna av Skellefteå Kraft om att de avtal som ingåtts med fel pris inte var gällande.

ARN konstaterade att utgångspunkten är att parterna är bundna av ett avtal och de villkor som avtalet innehåller. Men om en uppgift i ett avtal blivit felaktig till följd av ett misstag från till exempel företagets sida så är företaget inte bundet av avtalet om konsumenten borde ha insett misstaget. Det följer av bestämmelsen om förklaringsmisstag i avtalslagen. Det skriver ARN i ett pressmeddelande.

ARN gjorde bedömningen att skillnaden mellan det avtalade priset och det korrekta priset var så stor att konsumenten borde ha förstått att företaget lämnat prisuppgiften av misstag. Företaget var därför inte bundet av avtalet.

Annons

– Att ett företag har angett ett felaktigt pris innebär inte per automatik att avtalet är ogiltigt, säger Marcus Isgren, ARN:s chef i en skriftlig kommentar.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas och företaget ansvarar själv för misstag vid prissättningen.

– I det här fallet gjordes bedömningen att det är allmänt känt i samhället att elpriserna är höga och att priset, som motsvarade ungefär 1 procent av det korrekta priset, var så lågt att konsumenten borde ha förstått att det var felaktigt. I en sådan situation är företaget inte bundet av priset och avtalet är ogiltigt, säger Marcus Isgren.

Annons

Annons