Per Alnefelt
Fastigheter

Tobins CFO: "Inga siffror som jag jublar över"

Nedskrivningar och betydligt färre sålda bostäder drog ned resultatet för bostadsutvecklaren Tobin Properties. "Som CFO är man ju aldrig nöjd med dåliga siffror och det är inga siffror som jag jublar över förstås", säger Per Alnefelt, CFO för Tobin Properties.

Publicerad 2019-02-12

Bostadsutvecklingsbolaget Tobin Properties presenterade i dag kvartalssiffrorna för fjärde kvartalet samt för helåret 2018. Realtid når Per Alnefeldt, som varit CFO i Tobin Properties under två år, precis på väg in på möte:

– Som CFO är man ju aldrig nöjd med dåliga siffror och det är inga siffror som jag jublar över förstås, men det är vad det är.

– Det som är bra är att vi har kontroll på kostnadssidan. Där prickar vi in de tal som vi har prognostiserat sedan långt tillbaka. Det som stökar till det är framförallt dels stora nedskrivningar som vi gör på fastigheter i Uppsala och sedan är det kostnader som vi inte bedömer kommer att resultera i fortsatt projekt. Det handlar om sammanlagt 90 miljoner kronor som bara hänger i hop med rena nedskrivningar.

Av rapporten framgår det att Tobin Properties rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev –24,2 miljoner kronor. Begränsad försäljningsaktivitet och ovan nämnda nedskrivning ledde till att Tobin Properties inte nådde det prognosticerade intervallet för räkenskapsåret 2018 på 25–50 miljoner kronor. "Utan nedskrivningarna hade Tobin hamnat i intervallet", skriver vd Patrik Mellgren i rapporten.

Per Alnefeldt poängterar att nedskrivningarna är av engångskaraktär.

– Försäljningen som sådan innebär en betydligt lägre intäktsnivå än vi skulle ha haft om vi hade haft en mer normal försäljning, säger han.

Av rapporten framgår det att Tobin Properties inte sålde några bostäder på bindande avtal under det fjärde kvartalet. Samma period året innan då sålde bolaget 13 bostäder. Bostadsutvecklaren skrev under samma period i föregående år under bindande avtal om försäljning av lägenheter för 48 miljoner kronor.

Antalet sålda bostäder under helåret uppgick till 20 stycken, vilket kan jämföras med 262 stycken året innan.  För helåret 2018 skrev Tobin Properties under bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 67 miljoner kronor jämfört med 1 202 miljoner kronor året innan.

– Dels hänger detta i hop med att vi under förra året hade säljstarter. Nu har vi inte haft några säljstarter. Men sedan är det så att det har varit väldigt svårt att sälja på ritning. Där har Tobin valt att sitta i båten och invänta inflyttningstidpunkten. Vi upplever att marknaden kommer att vara mer likvid när lägenheterna är färdiga att flytta in i. Vi tror att vi har större möjlighet att sälja till bra prisnivå, säger Per Alnefeldt.

Inflyttning och färdigställanden sker under hela 2019.

– Då bedömer vi att det blir bättre förutsättningar för oss. Det är många köpare som redan har befintliga boenden som behöver säljas och man vill sälja den i samma marknad som man köper. När man är inne i en likvid marknad kan man sälja först och sedan köpa.

När vänder bostadsmarknaden?
– Vi tror på sidledes förflyttning av marknaden. Vi tror att priserna stabiliseras och att efterfrågan börjar ticka igång.

Tobin Properties hade 493 stycken bostäder i pågående produktion vid årsskiftet, liksom vid utgången av september. Under det fjärde kvartalet startades ingen produktion av nya enheter, jämfört med 148 stycken samma period i fjol. Inte heller under helåret startades någon produktion jämfört med 416 stycken året innan.

– Vi har fokuserat på att färdigställa befintliga projekt. Det kommer en framtid också. Vi jobbar parallellt med att förbereda kommande projekt.

Hur ser 2019 ut för er?
– Fokus är ett fortsatt färdigställande och i samband med det att få en bättre försäljning.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -24,2 miljoner kronor, jämfört med 0 kronor året innan. För helåret uppgick rörelseresultatet till -26,8 miljoner kronor jämfört med 53,7 miljoner kronor året innan.

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -37 miljoner kronor jämfört med -14,4 miljoner kronor samma period i fjol. För helåret uppgick resultat efter skatt till -55,5 miljoner kronor jämfört med 28 miljoner kronor året innan.

Får vi se bättre siffror fjärde kvartalet 2019?
– Vi lämnar inga guidningar eller gissningar överhuvudtaget för 2019.

Platsannonser