Fastigheter

Tobin vill göra nyemission

Bostadsutvecklaren Tobin Properties styrelse föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission på totalt 409 miljoner kronor Aktien rasade rejält i börsöppningen och var vid stängningen på fredag ned 27 procent.

Uppdaterad 2019-03-22
Publicerad 2019-03-22

Bolagets stamaktieägare har företrädesrätt. Syftet är att minska bolagets skulder.

Teckningskursen ligger på 5 kronor per aktie och varje stamaktieägare föreslås få företrädesrätt att teckna två nya stamaktier för varje befintlig stamaktie. Nyemissionen är fullt garanterad av Tobins huvudägare fastighetsbolaget Klövern via dotterbolaget Dagon Sverige. 

”Bolaget har som en konsekvens av det rådande marknadsläget för nyproducerade lägenheter intagit en mer avvaktande ställning sedan första kvartalet 2018. Likviden från Företrädesemissionen avser Tobin använda för att minska dess skulder, främst kopplat till den obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 1 juli 2019”, skriver Tobin i ett pressmeddelande. 

 

Platsannonser