Finans Nyhet

Tjänstedirektiv ger 600.000 nya jobb

Publicerad

Enligt en utredning av EU-kommissionen skulle det omdiskuterade tjänstedirektivet skapa upp till 600.000 nya jobb, öka produktiviteten och sänka priserna för konsumenterna. Trots detta är många regeringar mot förslaget.

En liberalisering och harmonisering av den europiska arbetsmarknaden skulle gynna alla medlemsländer. Det slås fast i ny utredning från EU-kommissionen.

Tjänstedirektivet bygger på tanken att inte bara varor utan även tjänster ska kunna röra sig fritt över Europas gränser. Direktivet innebär att en anställd ska gå under de arbetsrättsliga regler som gäller för sitt hemland även om arbetet utförs i ett annat land.

Direktivet har ifrågasatts av flera medlemsländer, däribland Sverige och Frankrike. Argumentet mot tjänstedirektivet är att den skulle leda till så kallad ”social dumping”, det vill säga att lågavlönade arbetare från fattigare medlemsländer kommer och sänker standarden i de rika länderna. De svenska regeringen anser att tjänstedirektivet hotar kollektivavtalen och vill därför få till en anpassning av direktivet.

Annons

Göran Persson gick i somras ut och varnade för vad han då kallade ”social turism”, ett uttryck som han senare fick äta upp efter hård kritik från både motståndare, medier och egna led.

Den senaste rapporten från Bryssel avfärdar dock de rika ländernas rädsla. Enligt undersökningen skulle direktivet öka sysselsättningen i samtliga medlemsländer, inklusive de rikare och mer välreglerade länderna.

Enligt rapporten skulle den sammanlagda konsumtionen i EU öka med 37 miljarder euro.

Annons

Den franske statsministern Jean-Pierre Raffarin kallade förslaget så sent som förra veckan för ”oacceptabelt” och sade att Frankrike skulle göra allt de kunde för att stoppa det. Han har även fått stöd för sin ståndpunkt av sin tyska kollega Gerhard Schröder.

Annons