Finans Nyhet

Thenberg & Kinde: ”Nystart efter förlustår”

Publicerad

Thenberg & Kinde har gått igenom ett stålbad, men med ny vd och en rad förändringar hoppas storägaren Carl-Magnus Kindal på vind i seglen.

– Och jag kommer att fortsätta ägna mig åt Thenberg & Kinde, säger Kindal till Realtid.se.

Det blir först från 2012 som Kindal lämnar vd-posten. Därefter avser han kalla sig ”arbetande styrelseledamot” i firman.

– För mig blir det lite som att både äta kakan och ha den kvar, eftersom jag då kommer att kunna ägna mig åt det jag tycker är roligt och där jag kan bidra till intäkter åt Thenberg & Kinde.

Annons

Advokat Christer Elander från advokatbyrån Wistrand, har nyligen tillträtt som Thenberg & Kindes nya styrelseordförande. [Länk till artikel om det.]

Till ny vd från 2012 då Kindal lämnar den posten blir Sven-Erik Eriksson som är drygt 50 år och representant i Skandinavien för tyska statens hypoteksbank (Pfandbriefbank Deutschland). Erikssons avtal med dem löper ut 2011.

– Eriksson har redan varit hos oss ett tag nu på deltid och håller på att lära känna företaget. Det är viktigt att personkemin stämmer med alla och sådär, och det fungerar jättefint.

Annons

Utöver vd-bytet ska ett åtgärdsprogram genomföras på Thenberg & Kinde för att modernisera den Göteborgsbaserade fondkommissionärsfirman. Man ska bland annat titta på hur Thenberg & Kindes hemsida ska aktiveras, ett par ytterligare projektassistenter anställs till firmans corporate finance-avdelning, och en ytterligare chef är på gång.

Processen pågår för fullt och för närvarande genomförs anställningsintervjuer med folk.

– Vi har träffat en trevlig kille från London, men vi ska träffa ett par till i nästa vecka.

Annons

Ett annat projekt är att skapa en ny logotyp för Thenberg & Kinde.

– Vi ska bli modernare. Det blir Erikssons arbete att fullfölja det. Om vi har varit lite mossiga förut, så ska vi liksom putsa av kanterna – speciellt när Eriksson tillträder.

Thenberg & Kindes kontorslokaler gås också igenom för att göra dem mer ändamålsenliga.

– Här i Göteborg sitter vi på Västra Hamngatan, och där har vi kontor även i våningen ovanför så att man nu måste gå ut i trappan och upp.

Där ska man istället bygga en interntrappa och det ska även bli fler konferensrum.

– Det kostar pengar sådana här saker, men vi känner att vi har rätt bra flyt nu efter tre dåliga år, säger Kindal.

Det senaste bra året för firman var 2007. Det året blev vinsten 12 miljoner kronor bara under det första halvåret men sedan 2008 har det varit sämre år. 2008 var dåligt då börsen föll med 43 procent vilket bidrog till Thenberg & Kindes förlust det året. Det har blivit förluster även 2009 och 2010, men förlusten har i varje fall krympt varje år.

– Det har gått åt rätt håll hela tiden.

Thenberg & Kinde har även haft ett eget fondbolag. Det heter Traction Fonder där Kindal fortfarande är styrelseordförande.

– Jag sitter faktiskt och läser Traction Fonders förvaltningsberättelse eftersom vi ska ha årsstämma där nu.

På grund av de dåliga åren så sålde Thenberg & Kinde fondbolaget till Traction.

Thenberg & Kinde kommer nu att ge ut en konvertibel på 5 miljoner kronor. Pengarna ska användas dels till moderniseringen av firman men även till förvärv. Thenberg & Kindes styrelse har gett Kindal i uppdrag att titta på förvärvsmöjligheter.

Hela Thenberg & Kinde har i dagsläget 20-25 anställda med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. I just Stockholm har firman 4-5 anställda med kontor på Strandvägen.

Vad tror du är en rimlig intjäningsnivå för Thenberg & Kinde?

– Vi ska ju tjäna 5-6 miljoner kronor per år. Det har vi gjort tidigare i 10 år innan de dåliga åren började 2008, säger Kindal.

Man måste komma ihåg att 2007 blev ett exceptionellt bra år för Thenberg & Kinde.

– Innan dess visade vi ett resultat kring 5-6 miljoner kronor per år, och det är där vi ska ligga.

Budgeten är att Thenberg & Kinde ska visa ett resultat på 4-5 miljoner kronor 2011 före kostnader på 2-3 miljoner kronor för moderniseringen. Siffrorna är före skatt eftersom firman har skattemässiga förlustavdrag vilket gör att den inte behöver betala skatt på ett tag.

Ett resultat på 4-5 miljoner kronor innebär att Thenberg & Kinde värderas till ett p/e-tal på 1-2 vid nuvarande börskurs på 40 öre (som innebär att hela firman har ett börsvärde på 6-7 miljoner kronor).

– Vi är inte där ännu att vi vet att resultatet verkligen hamnar på den nivån i år. Vi blir glada om vi går plus i år.

Thenberg & Kindes aktie är listad på Aktietorget.

– Vårt låga börsvärde beror på att vi har haft förluster i tre års tid, så vår börskurs är väldigt låg.

Kindal själv hade gärna velat köpa fler aktier i Thenberg & Kinde, men insiderreglerna sätter stopp för det. Enligt dem får en insynsperson inte köpa aktier i bolaget inom en månad innan bolaget presenterar en resultatrapport. Thenberg & Kindes rapport för första kvartalet 2011 presenteras i slutet av maj.

– Annars hade jag gärna köpt på mig fler aktier i firman.

Tänker du köpa fler aktier när kvartalsrapporten har offentliggjorts?

– Det är inte omöjligt att jag kommer att göra det, ja.

Dock är det väldigt liten handel i Thenberg & Kinde-aktien på Aktietorget. Under torsdagen [den 28 april 2011] handlades inte en enda aktie i firman.

– Det är också en grej; att jag får vara väldigt försiktig så att jag inte avsiktligt driver aktiekursen uppåt om jag köper fler aktier. Men det gör jag nog om jag köper. Köper jag för 10000 kronor eller 20000 kronor så skulle jag kanske driva upp aktiekursen till 1 krona eller någonting sådant.

Senast handlades aktien i 40 öre vilket gör Thenberg & Kinde värt 6-7 miljoner kronor, men stiger kursen till 1 krona blir värdet på firman 12-14 miljoner.

Då kanske du måste ringa runt till andra aktieägare och fråga om de vill sälja, för att du ska kunna köpa utan att kursen ska skjuta i höjden?

– Jag tycker inte att det är så många som vill sälja. Jag känner ingen just nu som vill det.

Kindal inklusive familj äger sedan tidigare kring 60 procent av Thenberg & Kinde. Att han nu lämnar vd-posten beror inte på att han får sparken enligt honom själv.

– Eftersom jag själv är firmans huvudägare är det också jag som bestämmer vem som ska vara vd.

Även om Kindals ägarandel är 60 procent har han tack vare röststarka aktier en andel på 70 procent av rösterna i firman. På Thenberg & Kindes bolagsstämma under onsdagen hade Kindal minst 80 procent av rösterna bland de närvarande aktieägarna, eftersom det bara var 10-20 aktieägare närvarande.

– Orsaken till att jag lämnar vd-posten är egentligen att jag är så pass gammal också. Jag är född 1943, så det är väl dags att dra sig tillbaka lite grand.

Men Kindal blir som sagt fortsatt aktiv i Thenberg & Kinde tills vidare.

– Jag mår himla bra och har inte direkt något annat för mig som jag har lust att göra. Thenberg & Kinde är det mest stimulerande jag har, för det är väldigt stimulerande – förutom familjen och barnen naturligtvis.

En lättnad för Kindal blir även att Eriksson som ny vd får ta över alla administrativa uppgifter.

– Det är ganska mycket administrativa bitar i ett sådant här jobb också. Du ska se till att uppfylla allt enligt Finansinspektionen och följa alla regler, internregler, code of conduct och en jädra massa grejer som man måste hålla koll på hela tiden. Swedsec och fondhandlareföreningen och sådant där.

– Men själv så tycker jag att det roligaste är att göra affärer och bygga upp kontaktnätverk. Det är ändå det som vi lever på.

Skulle du kunna tänka dig att sälja Thenberg & Kinde till någon hugad spekulant?

– Nej, det har jag inte tänkt mig. Men däremot så kan jag tänka mig att dela med mig om det är någon duktig medarbetare eller så som vill bli delägare. Fungerar det exempelvis bra med den nya vd:n så kan jag tänka mig att han får en rätt stor ägarandel på sikt. Ägande är motiverande på alla håll och kanter, och dessutom så får företaget behålla duktiga personer.

Är Eriksson öppen för att bli stor aktieägare i Thenberg & Kinde?

– Ja, han är nog intresserad av det på sikt.

Kindal betonar de stora värden som finns i en fondkommissionärsfirma som Thenberg & Kinde bara tack vare att alla tillstånd för verksamheten är på plats.

– Det är aldrig speciellt svårt att få in nytt kapital från andra ägare. Det är väldigt många som vill vara med i en fondkommissionärsfirma.

Inte minst är det i så fall en fördel att gå in i en befintlig sådan firma.

– Ska man starta en helt ny från scratch, tar det ganska lång tid innan man har fått alla tillstånd och det kostar rätt mycket pengar på vägen också.

Enligt Kindal brukar Finansinspektionen säga att det tar 3-6 månader att få tillstånd, och innan man får tillstånd får man inte göra en enda affär. När man ska söka tillstånd måste man dessutom ha en vd, vice vd, ekonomichef och vice ekonomichef.

– Du måste kanske ha minst 5-6 personer i organisationen, säger Kindal.

De måste då alla få full lön även under tillståndsprocessen, trots att verksamheten då inte får starta igång ännu.

– Det innebär att det kostar rätt mycket, och innebär en viss ”trappa” innan en ny firma börjar visa vinst.

Även om Thenberg & Kinde har haft ett antal förlustår anser inte Kindal att firman har någon kris över huvud taget. Han pekar på att Thenberg & Kinde är skuldfritt och har ett eget kapital kring 9 miljoner kronor.

– I och med att vi tjänade så pass bra med pengar innan förluståren, så har vi det rätt så bra ställt även nu. Vi har en del att ta av och vi har även stoppat in pengar i bolaget under resans gång.

Thenberg & Kinde fick in kapitaltillskott från aktieägarna genom en nyemission under 2008 eller 2009. Nu finns det pengar i kassan, egna aktieinvesteringar, samt lånefordringar (premieobligations-relaterade lån till kunder).

– Vi har ett antal miljoner kronor i vår kassa, så i dagsläget har vi det gott ställt. Men ska vi expandera nu som vi tänker göra och anställa 4-5 personer, och ska vi göra ett förvärv också så vill vi ha en krigskassa – för annars får vi be aktieägarna om kapitaltillskott när vi vill göra ett förvärv.

Det är bakgrunden till att Thenberg & Kinde nu tar in 5 miljoner kronor genom att ge ut konvertibler.

Thenberg & Kinde har inget aktiemäkleri åt sina kunder, utan är inriktat på kapitalförvaltning och corporate finance. På corporate finance-sidan är firman exempelvis finansiell rådgivare åt företag som vill få in kapitaltillskott genom nyemissioner.

– Vi är bland de som har varit med och arrangerat flest publika nyemissioner i Sverige under de senaste 8-10 åren.

Till hjälp för det har Thenberg & Kinde byggt upp ett register med 14000 investerare, så om något företag behöver kapitaltillskott kan utskick göras (via mejl eller vanlig post) med erbjudanden till de investerarna.

– Det är egentligen det registret vi lever på mycket när vi gör nyemissioner. Vi måste ha så pass mycket ”muskler” så att vi tror oss kunna hjälpa våra uppdragsgivande företag att få in så mycket kapital de vill ha. Lyckas vi inte med det så får vi inte nöjda uppdragsgivare, säger Kindal.

Investerarnas villighet att bidra med kapital svänger mycket med hur börsen går generellt och det allmänna ekonomiska läget.

– Fram till nedgången på börsen 2008 investerade folk här i bolag vi hjälpte, nästan oavsett vilka bolag det var. En del ville inte ens läsa något om bolagen inför en investering, och sa att ”Jag behöver inte läsa något. Jag har gjort så många sådana här investeringar via er och det har gått så bra.”

Under IT-bubblan kring år 2000 var aktier så populärt att investerare kunde ringa och bli arga om de inte fick investera i bolag som Thenberg & Kinde skulle hjälpa till att få in kapital åt.

Och nu beskriver Kindal återigen investerarhumöret som bättre än de senaste åren.

– Sverige har aldrig haft det så bra som nu egentligen med minskade skatter och låga räntor och sådant. Det känner vi klart.

Thenberg & Kindes ”corp-avdelning” agerar även finansiell rådgivare när företag ska köpas eller säljas, och hjälper bland annat till med värderingar och ”second opinions”. Firman är även med i nätverket Success-Invest som är ett antal före detta företagare som går in och hjälper till med exempelvis finansiering vid generationsväxlingar i företag.

En intäktskälla för Thenberg & Kinde är att åta sig rollen som ”certified advisor” åt bolag börsnoterade på First North-listan där det finns krav på att bolagen måste ha certified advisor. I dagsläget Thenberg & Kinde certified advisor åt 15 börsbolag på First North-listan, bland annat Rasta (där Ikea-grundaren Ingvar Kamprad är en av aktieägarna), Agellis, och tampongföretaget Ellen.

– Vi är trea i Sverige på att vara certified advisor.

Intäkten för att vara certified advisor uppgår till cirka 10000 kronor i månaden per börsbolag.

– Dessutom när man är certified advisor så har man mycket kontakt med börsbolagen och kan hjälpa dem på olika sätt om de behöver kapitaltillskott genom nyemission eller vill köpa/sälja andra företag.

Vad gäller den kapitalförvaltning som Thenberg & Kinde erbjuder åt kunder, vill Kindal i dagsläget inte säga hur mycket kapital som firman förvaltar.

– Vi vill öka omfattningen på vår kapitalförvaltning naturligtvis, men det går åt rätt håll också faktiskt tycker jag också.

Det kapital som Thenberg & Kinde förvaltar investeras vanligtvis i aktier i börsens allra största företag (”tio-i-topp”).

Vad gäller folk som Thenberg & Kinde anställer så har Kindal tumregeln att varje anställd ska dra in tre gånger så mycket som sin lön mätt över ett år. Är man nyanställd så kanske det dröjer 5-6 månader innan man ens kan täcka sin lön, men på sikt (cirka ett år) ska man dra in så att man täcker sin egen lön tre gånger.

Annars får man sparken?

– Ja, eller så får vi väl hitta på någonting annat åt dem inom firman om de kan något.

Några rättstvister är Thenberg & Kinde inte inblandat i enligt Kindal.

– Vi har ingenting sådant alls.

För 1-2 år sedan uppstod några tvister då firmans uppdragsgivare blev sämre på att betala för sig. Det handlade om att bolagen (Thenberg & Kindbergs uppdragsgivare) hade dålig lönsamhet i samband med finanskrisen 2008 och så hade de lånat pengar, och när de gjorde nyemissioner gick pengarna åt till att betala gamla lån och sådant.

– Det är ju sådant man får akta sig för. Men vi själva har inga skulder. Vi har inte en bankskuld. Vi har en checkräkningskredit som vi inte har utnyttjat, men som vi kan ha i reserv om det skulle vara något. Men vi har inga lån. Vi har inte en krona i lån.

Annons