Telenor bygger mobiltäckning i Antarktis

Taggar i artikeln

Telenor
Publicerad
Uppdaterad

Telenor öppnar världens sydligaste basstation i Antarktis. Basstationen i Antarktis är världens sydligaste, och den drivs från världens nordligaste på Svalbard.

Realtid.se

Den norska forskningsstationen Troll i Antarktis har nu fått omfattande täckning i området kring forskningsstationen. Troll är det centrala navet i ett internationellt forskningssamarbete.

I februari togs basstationen i drift och området kring forskningsstationen Troll är kopplat till omvärlden. Det speciella med denna basstation, förutom att vara världens sydligaste kommersiella sådan, är att den drivs av Telenor Svalbard, som även ansvarar för driften av världens nordligaste basstation i Ny-Ålesund.

För övrig trafik i polarområdena ger det faktum att det nu finns mobiltäckning runt polarforskningsstationerna också en ny dimension av säkerhet.

Annons

Utöver ett nära samarbete med Norska Polarinstitutet samarbetar Telenor Svalbard även med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som ansvarar för själva kommunikationstjänsten från Trollstationen. KSAT äger och driver TrollSat, en av världens viktigaste markstationer för insamling av data från bland annat klimat- och miljöövervakningssatelliter, som är samlokaliserad med forskningsstationen på Troll. KSAT ansvarar för att satellitbaserad information skickas ut från Troll till användare över hela världen.

Installationen kommer att utsättas för hårda påfrestningar med vindhastigheter över 300 km/h, stenar och grus som lyfts av vinden och mycket låga temperaturer under hela den antarktiska vintern.

Annons