Zoomability: Bygger på potentialen men ytterligare kapital behövs – Analyst Group

Publicerad

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributions-nätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, senast EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och därmed medför en ökad försäljningspotential. Genomförda investeringar har samtidigt belastat kassan och trots senaste kapitaltillskottet behöver Bolaget ytterligare kapital för att ta vara på den potential som Bolaget har lagt grunden för. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 6,4 MSEK och med en tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,78 kr (1,02) i ett Base scenario.

https://analystgroup.se/analyser/zoomability-q3-23/

Analyst Group

Annons