Zesec of Swedens företrädesemission blev fulltecknad efter att garanter tecknat hälften

Publicerad

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Swedens företrädesemission tecknades till 32,7 procent med stöd av uniträtt och till 17,6 procent utan stöd av uniträtter. Resterande 49,7 procent tilldelades emissionsgaranter och företrädesemissionen blev därmed fulltecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 11,0 miljoner kronor före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till 2,4 miljoner kronor och kvittningar uppgår till 7,6 miljoner kronor. Bolaget tillförs därmed mellan 1,0 och 2,2 miljoner kronor efter kvittning och emissionskostnader beroende på om garanterna väljer garantiersättning i kontanta medel, eller i units genom en ersättningsemission.

Zesec emitterar 115,92 miljoner nya aktier och har därefter 144,90 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons