Zenergy vänder till rörelseförlust

Publicerad

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar en kraftig omsättningsminskning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk till 0,4 miljoner kronor (24,4). Det första kvartalet beskrivs vara kraftigt påverkat av sättningen i byggbranschen.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (1,2).

Vd Nicklas Lundin framhåller att bolaget i höstas initierade ett kostnadsbesparingsprogram som nu gett effekt. Kostnadsmassan i Q1 var lägre med cirka 36 procent mot fjolårsperioden, påpekar han.

”Jag kommer fortsätta att säkerställa en strikt kostnadskontroll och ett sunt ifrågasättande av bolagets samtliga kostnader”, tillägger Lundin.

Resultatet före skatt var -2,9 miljoner kronor (1,2).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (1,2).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (0,00).

Likvida medel uppgick till 4,8 miljoner kronor (14,1).

”Vi agerar fortfarande i en marknad som präglas av försiktighet. Jag, tillsammans med styrelsen, bedömer att detta kommer fortsätta påverka oss det närmaste kvartalet. Samtidigt ser jag tecken på att vi kan ha den mest utmanade tiden bakom oss”, säger Lundin.

Zenergy, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning0,424,4-98,4%
Rörelseresultat-2,61,2
Rörelsemarginal4,9%
Resultat före skatt-2,91,2
Nettoresultat-2,91,2
Resultat per aktie, kronor-0,010,00
Likvida medel4,814,1-66,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons