Ytrade förvärvar Re/Way samt riktad genomför emission på 10,6 miljoner

Publicerad

Fashiontech-bolaget Ytrade Group har tecknat bindande avtal om att förvärva Re/Way, ett e-handelsbolag inom lyxsegmentet, för en köpeskilling på upp till 12,28 miljoner kronor i aktier. Därutöver har Ytrade tagit in 10,6 miljoner kronor genom en riktad emission, enligt ett pressmeddelande.

Den fasta köpeskillingen i Re/Way-förvärvet är på 2,4 miljoner kronor och resten tilläggsköpeskillingar som baseras på bolagets framtida ebitda-resultat för räkenskapsåren 2022-2024. Ytrade finansierar transaktionen med 813 559 nyemitterade aktier till kursen 2,95 kronor per aktie.

”Vi ser förvärvet av Re/Way som ett första steg i den riktning Ytrade Group kommer att ta med den tydliga målsättningen att bygga en ledande ESG driven Fashion Tech- och eCom grupp”, säger vd David Knape.

Utöver köpet har Ytrade också genomfört en riktad nyemission på 4,59 miljoner aktier till kursen 2,31 kronor, vilken inbringar bolaget cirka 10,6 miljoner kronor. Rabatten i emissionen är 10 procent, jämfört med snittkursen för senaste 30 handelsdagarna fram till och med 11 januari. Emissionen har genomförts bland annat för att finansiera Re/Ways planerade expansion efter transaktionen. Emissionen riktades till ett antal befintliga aktieägare samt nya investerare, däribland First Venture och Gainbridge Capital.

Utspädningseffekten i emissionen är 22 procent av antalet aktier och röster i Ytrade.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons