Wntresearch implementerar incitamentsprogram – teckningsgrad på 90 procent

Publicerad

Forskningsbolaget Wntresearch har nu implementerat de två incitamentsprogram som beslutades vid den extra bolagsstämman den 30 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Både styrelse och ledande befattningshavare har tecknat i programmen, vilka tecknades till totalt 90 procent. Ledande befattningshavare tecknade 7 miljoner teckningsoptioner medan styrelsen tecknade totalt 10,9 miljoner teckningsoptioner.

Villkoren innebär att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 1,06 kronor. Teckning av aktier kan ske 16-30 september 2026.

”Incitamentprogram är viktiga för att säkerställa ett långsiktigt engagemang i både styrelse såväl som hos ledning. Jag är mycket glad att vi nu har ett sådant program på plats för bolaget och är övertygad om att alla gör sitt yttersta för att vi ska lyckas”, säger Christer Nordstedt, styrelseordförande för Wntresearch.

Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammen kommer totalt 17,9 miljoner nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,5 procent av bolagets aktiekapital och röster.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons