Wihlborgs minskar förvaltningsresultatet – höjer utdelningen

Publicerad

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 969 miljoner kronor (888), en ökning med 9,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 659 miljoner kronor (602), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 366 miljoner kronor (436), en minskning med 16,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -297 miljoner kronor (-16). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -506 miljoner kronor (-37).

Resultatet före skatt var -437 miljoner kronor (383).

Resultatet efter skatt blev -350 miljoner kronor (290), och per aktie -1,14 kronor (0,94).

I utdelning föreslås 3,15 kronor per aktie (3,10).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 89,17 kronor (90,64).

Wihlborgs, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter9698889,1%
Driftnetto6596029,5%
Förvaltningsresultat366436-16,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-297-16
Värdeförändringar derivat, totalt-506-37
Resultat före skatt-437383
Nettoresultat-350290
Resultat per aktie, kronor-1,140,94
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor89,1790,64-1,6%
Årsutdelning per aktie, kronor3,153,101,6%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons