Wicket Gaming beslutar om företrädesemission och upptar brygglån

Publicerad

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gamings styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission av units på cirka 46,7 miljoner kronor samt uppta ett brygglån på 4,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2.

Villkoren i emissionen är sådana att varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit som består av tre nyemitterade aktier och två stycken TO2.

Teckningskursen per unit är 12 kronor, motsvarande 4 kronor per aktie.

Emissionen omfattar som högst 11,69 miljoner aktier och innebär en utspädning på 60 procent för de aktieägare som väljer att inte teckna.

Teckningsperioden är mellan 23 januari och fram till och med den 6 februari 2023.

Wicket har fått teckningsförbindelser och garantiåtaganden för cirka 18,5 procent av emissionen.

Syftet med emissionen är att kunna fortsätta finansiera lanseringen Cricket Pro Manager, expandera inom segmentet Education, återbetala lån och göra avsättningar till rörelsekapital.

Vad gäller brygglånet är det med Formue Nord Fokus. Lånet har en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och återbetalas med emissionslikviden.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons