Waystream: Svag utrullning av stadsnätskunder i Norden utanför Sverige – Penser

Publicerad

Svag utrullning av stadsnätskunder i Norden utanför Sverige i Q2’23

Waystream rapporterade ett svagt Q2’23 relativt föregående år. Försäljningen minskade med 15% y/y och EBIT minskade till -2,2 mkr (+5,3 mkr i Q2’22). Vi bedömer att den huvudsakliga orsaken är en betydligt svagare utrullning bland stadsnätskunder i Norden utanför Sverige. Höga räntor & negativ reallöneutveckling bland konsumenter har gjort att bredbandsefterfrågan och konvertering till högre hastigheter hos slutkund har stannat av. Detta innebär att den förväntade tillväxten i utbytesmarknaden är väsentligt lägre än vad accessnätägarna har kommunicerat till bolaget. De beställningar som gjordes under Q4’22 har därmed gått in i nätägarnas lager snarare än att installerats i utbyggnad, vilket har skapat ett stort efterfrågebortfall i Q2’23.

https://docs.penser.se/research/2817-A/waystream_q2_23.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/svag-utrullning-av-stadsnatskunder-i-norden-utanfor-sverige-waystream

Penser Access

Annons