Wallenstam föreslår en split 2:1

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Wallenstam kallas till årsstämma tisdagen den 26 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,20 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 60 öre per aktie. Styrelsen föreslår dock att stämman beslutar om en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier. Det innebär att den andra utdelningen hamnar på 30 öre per aktie efter genomförd split.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelsensordförande
Lars-Åke Bokenberger och styrelseledamöterna Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och Mikael Söderlund.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons