Volvos intäkter och resultat högre än förväntat (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Lastbils- och busstillverkaren Volvo redovisar intäkter och resultat i andra kvartalet 2023 som var högre än analytikernas förväntningar.

Nettoomsättningen steg 18,4 procent till 140 821 miljoner kronor (118 943). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 134 791 miljoner kronor. Justerat för valutakursförändringar var ökningen 11 procent.

Rörelseresultatet blev 14 462 miljoner kronor (13 745). Rörelsemarginalen var 10,3 procent (11,6).

Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 817 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat uppgick till 21 732 miljoner kronor (13 745), väntat var 18 141 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 15,4 procent (11,6).

Det justerade rörelseresultatet är exklusive en negativ effekt på 1 270 miljoner kronor relaterad till en tidigare offentliggjord avsättning för omstruktureringskostnader i Nova Bus samt kostnader på 6 000 miljoner kronor relaterade till anspråk som härrör från EU-kommissionens förlikningsbeslut från 2016 om överträdelse av konkurrensreglerna. Andra kvartalet 2022 innehöll inga resultatjusteringar.

Jämfört med andra kvartalet 2022 är det högre justerade rörelseresultatet främst en effekt av prisrealisering och fördelaktig varumärkes- och produktmix. Detta motverkades delvis av högre material- och FoU-kostnader samt lägre produktionseffektivitet.

Resultatet före skatt var 14 409 miljoner kronor (13 873).

Resultatet efter skatt blev 10 819 miljoner kronor (10 520).

Resultat per aktie hamnade på 5,30 kronor (5,14).

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 12 553 miljoner kronor (7 199).

Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 30,2 procent (26,8).

– Tack vare ett starkt kommersiellt fokus har vi lyckats förbättra marginalerna samtidigt som vi hanterat kostnadsinflation och ökade störningar i leverantörskedjan, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i delårsrapporten.

Försäljningen ökade i alla affärsområden och i nästan samtliga regioner i andra kvartalet.

– Vi går successivt in i en mer normaliserad efterfrågesituation med rekordstark lönsamhet och högt momentum i bolaget. Samtidigt fortsätter vi att driva innovation och investeringar för att ligga i framkant av transformationen, fortsätter Martin Lundstedt.

Volvo, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning140 821134 7914,5%118 94318,4%
Rörelseresultat14 46213 7455,2%
Rörelsemarginal10,3%11,6%
Rörelseresultat, justerat21 73218 14119,8%13 74558,1%
Rörelsemarginal, justerad15,4%13,5%11,6%
Resultat före skatt14 40913 8733,9%
Nettoresultat10 81910 5202,8%
Resultat per aktie, kronor5,305,143,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet12 5537 19974,4%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons