Volvo Bussar stänger karossfabrik i Polen – gör avsättning på 1,3 miljarder

Publicerad

Lastbils- och busstillverkaren Volvo har beslutat att stänga en karossfabrik för bussar i Wroclaw, Polen. Det sker då Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa till samma som används på flera andra marknader.

Nedstängningen av karossfabriken kommer att ske under första kvartalet 2024. Bolaget har även undertecknat en avsiktsförklaring avseende en avyttring av anläggningen till Vargas Holding. En avsättning på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet under första kvartalet i år. Den negativa kassaflödeseffekten beräknas till cirka 1 miljard, varav majoriteten under 2024.

Implementeringen av den nya affärsmodellen förväntas tillfälligt påverka intäkterna i Europa negativt under övergångsperioden 2024 och 2025. När övergången är genomförd förväntas den europeiska bussverksamheten vara lönsam.

”Vår verksamhet i Europa har inte varit lönsam på flera år. Med den här affärsmodellen, som vi redan idag tillämpar framgångsrikt på många marknader, kommer vi att förbättra lönsamheten och säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

Beslutet om att avveckla produktionen påverkar cirka 1 600 tjänster hos Volvo Bussar, varav cirka 1 500 är baserade i Wroclaw. Dialog med respektive fackförening har inletts.

Efter att Vargas Holding tagit över anläggningen i Wroclaw är planen att starta produktion under 2024, och sedan utöka produktionen under åren som följer. Ambitionen från Vargas Holdings sida är att erbjuda anställning för Volvoanställda, några redan under tredje kvartalet i år.

”Även om Vargas Holding verkar i en annan bransch, är möjligheten för dem att anställa vår erfarna personal i Wroclaw en nyckelfaktor för deras etablering och framtida expansion”, säger Anna Westerberg.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons