VO2 Cap Holding: AdTech och (D)OOH utropstecken i Q4 – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Blandad utveckling i Q4, sammantaget stabilt 2023

VO2s intäkter under Q4 uppgick till 99 mkr (156 mkr), motsvarande en justerad organisk tillväxt om -3% y/y. Segmenten (D)OOH och AdTech växer starkt i Q4 med 18% respektive 198% och summerar starka tillväxtsiffror för helåret. Agency redovisar dock minskad omsättning både i Q4 och för helåret, och även om Displayförsäljningen växer inom vissa delar av koncernen tappar segmentet y/y i fjärde kvartalet. Vi anser dock att den totala omsättningen för koncernen påvisar motståndskraft med en justerad organisk tillväxt om 3,9% y/y för helåret 2023, givet utvecklingen vi sett i flera underliggande marknader. Intäkterna för Q4 var ca 4% under våra estimat om 103 mkr, primärt drivet av lägre Agencyintäkter.

https://mfn.se/a/penser-access/vo2-cap-holding-adtech-och-d-ooh-utropstecken-i-q4

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/13/vo220240209.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons