Vitrolifes ebitda-resultat ökade under Q2

Publicerad

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet steg.

Omsättningen steg 9,2 procent till 905 miljoner kronor (829). Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (18).

Ebitda-resultatet blev 293 miljoner kronor (273), med en ebitda-marginal på 32,4 procent (32,9).
Justerat före engångskostnader var ebitda-resultatet 299 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 188 miljoner kronor (175), med en rörelsemarginal på 20,8 procent (21,1).

Resultatet före skatt var 135 miljoner kronor (169).

Resultatet efter skatt blev 106 miljoner kronor (130), en minskning med 18,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,78 kronor (0,96).

Operativt kassaflöde ökade till 211 miljoner kronor (180).

Vitrolife, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning9058299,2%
Organisk försäljningstillväxt, procent318-83,3%
EBITDA2932737,3%
EBITDA-marginal32,4%32,9%
Rörelseresultat1881757,4%
Rörelsemarginal20,8%21,1%
Resultat före skatt135169-20,1%
Nettoresultat106130-18,5%
Resultat per aktie, kronor0,780,96-18,8%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons