Värmepumpsmarknaden växte under andra kvartalet

Publicerad

Den svenska värmepumpsmarknaden växte stadigt under det andra kvartalet, visar statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Luft-vattenvärmepumpar ökade med 52 procent. Frånluftsvärmepumpar mer än dubblerades och ökade med 114 procent. Bergvärmepumparna ökade med 26 procent.

– EU pekar på att värmepumpar är en viktig del av lösningen för klimatomställningen. Med det i tanke är det tillfredsställande att se att Sverige bidrar med en fortsatt stark tillväxt på värmepumpmarknaden både för privatpersoner och för fastighetsägare, säger vd Anders Mårtensson.

En del av uppgången kan härledas till att tillverkare nu kunnat leverera de värmepumpar som tidigare varit försenade på grund av den tidigare komponentbristen. En annan är vinterns höga elpriser, som fick många att vilja investera i värmepumpar.

Därtill har Boverket aviserat om ett nytt bidrag som från och med den tredje juli gör det möjligt för privatpersoner att söka bidrag för energieffektivisering om de värmer sitt hus med el eller gas.

Villa Q2Fastighet Q2Totalt Q2
Luft – vattenvärmepumpar+50 %+70 %+52 %
Frånluftsvärmepumpar+114 %n/a+114 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)+26 %-26 %+26 %
Totalt+60 %+42 %+59 %

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons