Unilevers omsättning något över förväntat – justerar upp prognos

Publicerad

Konsumentvarujätten Unilever redovisar en omsättning något över förväntningarna under andra kvartalet. Företaget justerar sin tillväxtprognos.

Omsättningen var 15,7 miljarder euro, väntat var 15,5 miljarder euro, enligt Bloombergs konsensus. Omsättningen minskade med 0,4 procent. Underliggande försäljningsutveckling, USG, var upp 7,9 procent.

Det underliggande rörelseresultatet ökade med 3,3 procent till 5,2 miljarder euro under det första halvåret. Väntat var 4,9 miljarder euro.

För helåret väntas den underliggande försäljningen öka med över 5 procent. Tidigare prognos var en tillväxt i den övre delen av spannet 3-5 procent. Förväntningarna ligger vid 6,1 procent.

Materialinflationen väntas bli cirka 2 miljarder euro för helåret, varav 0,4 miljarder euro i andra halvåret. Prisuppgången väntas mattas av under året. Unilever spår också en modest förbättring av underliggande rörelsemarginal för helåret.

Unilever, BEURQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensus
Nettoomsättning15,715,51,3%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons