UB Infra ökade 2,6 procent i maj – återhämtning för globala aktier

Publicerad

Fonden UB Infra A steg 2,6 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att globala aktier återhämtade sig under månaden.

Den länge väntade räntesänkningen från ECB ägde rum i början av juni. Den höga inflationen, driven av stark ekonomisk tillväxt och höga löneökningar, dämpar dock förväntningarna på ytterligare räntesänkningar i Europa.

Vidare förväntas den robusta ekonomiska tillväxten i USA avta mot slutet av året, vilket innebär att även Fed kommer att börja sänka räntan under det andra halvåret.

Avslutningsvis pekar förvaltaren på att den pågående gröna omställningen och den ökande efterfrågan på exempelvis grön el förväntas främja tillväxten, särskilt inom elbolagen.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var NextEra Energy, Getlink och Fraport med exponeringar om 2,6, 2,4 respektive 2,3 procent.

USA, Spanien och Frankrike var de största geografiska marknaderna i fonden med exponeringar om 34,7, 14,2 respektive 9,3 procent.

UB Infra A, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent2,6
Fond i år, förändring i procent2,1

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons