UB EM Infra ökade 2,19 procent i juni – kinesiska ekonomin visar tecken på att sakta in

Publicerad

Fonden UB EM Infra A steg 2,19 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Pekka Niemelä.

Aktierna på tillväxtmarknaderna steg i juni.

Den globala ekonomiska tillväxten har fortsatt vara starkare än väntat vilket har hållit inflationstrycket uppe.

Centralbankerna ser nu ut att fortsätta höja räntorna längre än tidigare förväntat.

Den kinesiska ekonomin har visat tecken på att sakta in. Förvaltaren tror att regeringen sannolikt kommer att vidta åtgärder för att stimulera ekonomin.

Centralbankernas strama penningpolitik har stabiliserat de långa obligationsräntorna, vilket uppges vara bra för aktiemarknaderna.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Energy Company of Minas Gerais, Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo och Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB med portföljvikter om 4,29, 4,25 respektive 4,09 procent.

UB EM Infra A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,19
Fond i år, förändring i procent1,14

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons