Tyskland: Något fler företag planerar att höja priser – Ifo

Publicerad

Något fler företag i Tyskland planerar att höja sina priser. Det visar Ifo-institutets företagsundersökning i november.

Indexet för prisplaner steg till 18,0 i november, upp från 15,4 i oktober. Detta beror främst på affärsrelaterade tjänsteleverantörer och grossister, där värdet klättrade från 21,5 till 28,3. Inom konsumentrelaterade sektorer fortsatte dock prisförväntningarna att sjunka. Bland dagligvaruhandlare sjönk siffran från 40,7 till 34,2, bland övriga detaljhandlare från 28,2 till 27,7 och bland konsumentnära tjänsteleverantörer från 29,3 till 25,5.

”Det betyder att inflationen fortsätter att minska”, säger prognoschefen Timo Wollmershäuser.

”Det är troligt att inflationen tillfälligt stiger igen till cirka 4 procent i december. Det är dock främst tack vare en baseffekt. Förra året föll gaspriserna i konsumentprisindex kraftigt eftersom regeringen täckte kostnaderna för människors decemberräkningar. Men inflationstakten kommer att sjunka till under 3 procent redan i början av nästa år”, tillägger Wollmershäuser.

Även inom tillverkningsindustrin är det färre företag som vill höja sina priser; siffran sjönk från 5,8 till 2,5. Särskilt biltillverkarnas prisförväntningar föll kraftigt, från 30,6 till 10,2.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons