Tobii ökar omsättning och nettoförlusten

Publicerad

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade men nettoresultatet försämrades.

Omsättningen steg 10,8 procent till 185 miljoner kronor (167).

Rörelseresultatet blev -48 miljoner kronor (-50).

Resultatet efter skatt blev -38 miljoner kronor (-31). Resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor (-0,29).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -67 miljoner kronor (-68).

Tobii, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning18516710,8%
Rörelseresultat-48-50
Nettoresultat-38-31
Resultat per aktie, kronor-0,36-0,29
Kassaflöde från löpande verksamhet-67-68

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons