Time People Group minskar ebitda-resultatet – ser begynnande optimism på marknaden

Publicerad

Konsultbolaget Time People Group redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 19,6 procent till 65,2 miljoner kronor (81,1).

”Vi summerar ett kvartal som inledningsvis präglades av en svag marknad. Framför allt påverkades vår beläggning negativt i december och januari och därmed även resultatet i kvartalet”, säger tillförordnad koncernchef Peter Ewers.

”Efter årsskiftet har vi sett ett trendbrott med en ökande efterfrågan på våra tjänster. Under januari sålde vi fler nya uppdrag än på någon enskild månad under de senaste 18 månaderna. Vi ser en begynnande optimism på marknaden, konkretiserad av de sålda affärerna och många kunddialoger om nya behov.”

Ebitda-resultatet blev 1,0 miljoner kronor (5,6), med en ebitda-marginal på 1,5 procent (6,9).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (4,1).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (4,0).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (2,8).

Resultat per aktie uppgick till -0,13 kronor (0,38).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,3 miljoner kronor (1,5).

Time People Group, MkrQ3-2023/2024Q3-2022/2023Förändring
Nettoomsättning65,281,1-19,6%
EBITDA1,05,6-82,1%
EBITDA-marginal1,5%6,9%
Rörelseresultat-0,64,1
Rörelsemarginal5,1%
Resultat före skatt-0,84,0
Nettoresultat-1,02,8
Resultat per aktie, kronor-0,130,38
Kassaflöde från löpande verksamhet5,31,5253,3%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons