Tidskriften Artificial Organs publicerar forskning kring Realheart TAH

Publicerad

Medicinteknikbolaget Real Heart uppger att den tidigare versionen av dess artificiella hjärta, Realheart TAH, har testats av universitetsprofessor Libera Fresiello i Nederländerna och att resultaten har publicerats i biomedicinska tidskriften Artificial Organs.

Studieresultaten visar att Realheart TAH mäktar med att producera ett pulserande blodflöde, vilket kan justeras med slagvolymen och pulsen. Detta är positiva resultat då en av faktorerna som brukar begränsa användandet av artificiella hjärtan är att de ofta leder till blodrelaterade biverkningar.

Men Fresiellos studie visar att Realheart TAH:s båda halvor kan arbeta oberoende av varandra och uppnå höger-vänster-balans om de kontrolleras på rätt sätt.

”Detta är precis vad vi har velat uppnå. Den här forskningen kommer därför att få stor betydelse i vårt fortsatta arbete. Att den nu också presenteras i en vetenskaplig tidskrift som Artificial Organs kommer dessutom att bidra till större kännedom, förtroende och intresse för vårt artificiella hjärta vilket är väldigt positivt”, säger Ina Laura Perkins, vd på Real Heart

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons