Thyssen Krupp Nucera vänder till rörelseförlust

Publicerad

Thyssen Krupp Nucera redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 25,7 procent till 154,8 miljoner euro (208,3).

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner euro (11,9), med en ebitda-marginal på 0,3 procent (5,7).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner euro (11,0). Resultatminskningen beror på högre struktur- och utvecklingskostnader inom verksamheten för vattenelektrolysatorer för produktion av grön vätgas, samt en lägre bruttomarginal, skriver Nucor.

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner euro (8,5), och per aktie 0,02 euro (0,08).

Orderingången landade på 161,2 miljoner euro (175,5), en minskning med 8,1 procent mot föregående år.

Bolaget upprepar sin helårsprognos. Det innebär att man förväntar sig omsättningen ökar i mitten av det dubbelsiffriga procenttalet, drivet av genomförandet av redan avtalade projekt inom AWE-området. Samtidigt väntas nödvändiga uppstartskostnader för implementeringen av tillväxtstrategin och en uppskalning av AWE-verksamheten leda till att rörelseresultatet blir negativt för året.

”För att snabbt kunna genomföra vår tillväxtstrategi och dra nytta av marknadsmöjligheter förväntar vi oss att kostnaderna för uppstarten fortsätter att stiga under de kommande kvartalen”, säger Arno Pfannschmidt, finanschef för Thyssen Krupp Nucera.

Thyssen Krupp Nucera, MEURQ1-2023/2024Q1-2022/2023Förändring
Orderingång161,2175,5-8,1%
Nettoomsättning154,8208,3-25,7%
EBITDA0,411,9-96,6%
EBITDA-marginal0,3%5,7%
Rörelseresultat-0,911,0
Rörelsemarginal5,3%
Nettoresultat2,88,5-67,1%
Resultat per aktie, EUR0,020,08-75,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons