Thunderful Groups omsättning och rörelseresultat helt i linje med preliminära uppgifter

Publicerad

Gamingbolaget Thunderful Group redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
Utfallen är helt i linje med preliminära uppgifter från den 14 februari.

Omsättningen sjönk 18,4 procent till 953,2 miljoner kronor (1 168,1).

Resultatet tyngs av nedskrivningar av goodwill med 500 miljoner kronor.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2,9 miljoner kronor (185,2), med en justerad ebitda-marginal på 0,3 procent (15,9). Bolagets preliminära uppgift gällande justerad ebitda var -2 miljoner.

Rörelseresultatet blev -678,3 miljoner kronor (143,1).

Resultatet efter skatt blev -587,1 miljoner kronor (130,4) och resultat per aktie uppgick till -8,35 kronor (1,86).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 304,2 miljoner kronor (406,3).

Likvida medel uppgick till 320,1 miljoner kronor (493,7).

Efter periodens slut har bolaget annonserat ett åtgärdsprogram som ska ge årliga besparingar på 90-110 miljoner kronor.

”Vi fortsätter att fokusera verksamheten på de områden som har störst potential för tillväxt och god lönsamhet”, säger vd Martin Walfisz.

Thunderful Group, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning953,21 168,1-18,4%
Justerat EBITDA2,9185,2-98,4%
Justerad EBITDA-marginal0,3%15,9%
Justerat EBITA-143,8165,7
Justerad EBITA-marginal14,2%
Rörelseresultat-678,3143,1
Rörelsemarginal12,3%
Nettoresultat-587,1130,4
Resultat per aktie, kronor-8,351,86
Kassaflöde från löpande verksamhet304,2406,3-25,1%
Likvida medel320,1493,7-35,2%
Årsutdelning per aktie, kronor00

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons