Tempest Security: Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter – Penser

Publicerad

Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar

Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt högre kostnader vilket pressar resultatet och EBITDA-marginalen föll från strax under 5% i Q3 till strax under noll i Q4. Tempest kommer framöver fokusera på att förbättra matchningen mellan intäkter och kostnader.

https://docs.penser.se/a/2637/tsec220310.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/forvarvet-av-dss-tacker-upp-for-senarelagda-uppdragsstarter-tempest-security

Penser Access

Annons