Tellus Midas ökade 5,1 procent i juni – stabilt första halvår

Publicerad

Fonden Tellus Midas steg 5,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 22,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Det första halvåret för fonden avslutades starkt och har präglats av AI-rally, styrka i banksektorn följt av oro, en försvagad krona, nedgångar i fastighetsaktier, sjunkande inflation men stigande räntor och krigsoro.

”En kompott som trots stigande börskurser inte inneburit någon bred börsuppgång då index lyftes av ett relativt fåtal bolag med stora vikter i index. Många väldiversifierade portföljer hade utmanande tider när det gällde att slå index. Till vinnarna hörde storbolagen främst inom teknik med anknytning till AI medan småbolagen i många fall fortsatte att harva i bottenträsket”, skriver förvaltarna.

Bland fondens starkaste bidragsgivare under det första halvåret fanns Unicredit, Saab, HSBC, Banco Santander och American Express. Även de amerikanska teknikjättarna gynnade fondens utveckling under perioden.

Förvaltarna lyfter vidare att fonden sedan slutet av förra året har en utdelande andelsklass där man genom investeringar i högutdelande bolag säkrat upp kommande utdelning.

”Andelsklassen passar bra för den som vill leva på bra utdelningar. Fondens framgångsrika förvaltning har av Morningstar belönats med fem stjärnor och fyra hållbarhetsglobar.”

Förvaltarna räknar med fortsatt starka rapporter under det andra kvartalet, framförallt från banksektorn som gynnas av det stigande ränteläget och små kreditförluster. Svenska banker hör till de finansiellt starkaste i världen men oron kring fastighetssektorn har hämmat kursutvecklingen i bankaktierna.

”Vi anser dock att oron för en ny finanskris i Sverige, som framförallt finns bland utländska investerare, är överdriven.”

De positiva trender som gynnat fonden under det första halvåret spås enligt förvaltarna även fortsätta under resten av året.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Banco Santander, Microsoft och Unicredit med portföljvikter om 5,1, 5,0 respektive 4,6 procent.

Tellus Midas, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent5,1
Index MM, förändring i procent2,3
Fond ett år, förändring i procent22,8
Index ett år, förändring i procent13,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons