Tellus Globala Investmentbolag ökade 3,9 procent i juni – starka bidrag från teknikjättarna under H1

Publicerad

Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 3,9 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,0 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 18,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 23,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Det första halvåret för fonden avslutades starkt och har präglats av AI-rally, styrka i banksektorn följt av oro, en försvagad krona, nedgångar i fastighetsaktier, sjunkande inflation men stigande räntor och krigsoro.

”En kompott som trots stigande börskurser inte inneburit någon bred börsuppgång då index lyftes av ett relativt fåtal bolag med stora vikter i index. Många väldiversifierade portföljer hade utmanande tider när det gällde att slå index. Till vinnarna hörde storbolagen främst inom teknik med anknytning till AI medan småbolagen i många fall fortsatte att harva i bottenträsket”, skriver förvaltarna.

Främsta bidragsgivarna till fonden under halvåret var Apple, Amazon, Microsoft och Alphabet.

Förvaltarna räknar med fortsatt starka rapporter under det andra kvartalet, framförallt från banksektorn som gynnas av det stigande ränteläget och små kreditförluster. Svenska banker hör till de finansiellt starkaste i världen men oron kring fastighetssektorn har hämmat kursutvecklingen i bankaktierna.

”Vi anser dock att oron för en ny finanskris i Sverige, som framförallt finns bland utländska investerare, är överdriven. Denna oro har även lett till en svagare krona som gynnat de svenska exportbolagen som också förväntas presentera rekordvinster.”

De positiva trender som gynnat fonden under det första halvåret spås enligt förvaltarna även fortsätta under resten av året.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Amazon och Alphabet med portföljvikter om 7,8, 6,6, respektive 6,1 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Sverige och Frankrike de största regionerna med exponeringar om 59,56, 12,54 respektive 6,54 procent.

Tellus Globala Investmentbolag, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent3,9
Index MM, förändring i procent5,0
Fond ett år, förändring i procent18,8
Index ett år, förändring i procent23,2

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons