Tellus Globala Investmentbolag minskade 3,4 procent i februari – ökat likviditeten i portföljen

Publicerad

Fonden Tellus Globala Investmentbolag minskade 3,4 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,1 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 17,4 procent, vilket är sämre än jämförelseindex som stigit med 22,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Förvaltarduon inleder med att framhäva sin bestörtning över Rysslands invasion av Ukraina och att glädjen av att pandemin är över helt försummats av sorgen över kriget. Oron har fått börsen på fall och starten på 2022 har blivit bland den svagaste på ett sekel.

Förvaltarduon valde som motåtgärd att öka likviditeten rejält i fonden och sålde av högt värderade tillväxtbolag samt minskade i Investor och Industrivärden. Förvaltarna avser vidmakthålla en högre likviditetsnivå än tidigare så länge finansmarknaden förblir turbulent för att förbli flexibla när köptillfällen ges.

Vidare skriver förvaltarduon att en konsekvens av krisen i Ukraina kommer bli de stigande råvarupriserna i ett läge då det redan är hög inflation. Hur bestående detta kommer bli är svår att bedöma och kommer avgöras av utvecklingen i Ukraina.

Förvaltarduon understryker dock att den underliggande tillväxten fortfarande är god och flera storbolag redovisar bra kvartalsrapporter. De noterar att flera bolag har starka balansräkningar och stora kassor som kan användas till återköp av aktier för att understödja kurserna.

Förvaltarduon gör analysen att kriget, trots den höga inflationen, kommer minska risken för kraftiga räntehöjningar. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna backat.

Vid månadsskiftet var fondens största geografiska exponering mot USA på 52,1 procent, följt av Sverige på 15,3 procent.

Största enskilda innehav vid månadsskiftet var Berkshire Hathaway, Apple och Microsoft med portföljvikter om 6,9, 6,6 och 5,9 procent.

Tellus Globala Investmentbolag, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,4Index MM, förändring i procent-1,1

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons