Telias valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i teleoperatören Telia kallas till årsstämma onsdagen den 6 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,05 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning med 1,00 krona vid första utbetalningen och 1,05 kronor vid andra utbetalningen.

Valberedningen föreslår nyval av Hannes Ametsreiter och Tomas Eliasson som styrelseledamöter. Hannes Ametsreiter sitter i ledningsgruppen för Vodafone. Tomas Eliasson har varit finansdirektör på Sandvik, Electrolux, Assa Abloy och Seco Tools.

Vidare föreslås omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande och av Ingrid Bonde som vice ordförande. Omval föreslås av styrelseledamöterna Luisa Delgado, Rickard Gustafson, Jeanette Jäger, Nina Linander och Jimmy Maymann. Martin Tivéus står inte till förfogande för omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier.

Vidare föreslås stämman besluta om att införa ett långsiktigt aktieincitamentsprogram.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons