Telias intäkter och justerat ebitda-resultat i linje med förväntningarna

Publicerad

Teleoperatören Telia redovisar s intäkter och justerat ebitda-resultat i andra kvartalet 2023 i linje med förväntningarna.

Omsättningen steg 4,5 procent till 23 297 miljoner kronor (22 293). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 23 062.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 773 miljoner kronor (7 681), väntat 7 662, med en justerad ebitda-marginal på 33,4 procent (34,5).

Rörelseresultatet blev 2 245 miljoner kronor (2 831). Rörelsemarginalen var 9,6 procent (12,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 649 miljoner kronor (3 014), med en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (13,5).

Resultatet före skatt var 1 235 miljoner kronor (2 121).

Resultatet efter skatt blev 917 miljoner kronor (1 684).

Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,37).

Telia, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning23 29723 0621,0%22 2934,5%
EBITDA, justerat7 7737 6621,4%7 6811,2%
EBITDA-marginal, justerad33,4%33,2%34,5%
Rörelseresultat2 2452 831-20,7%
Rörelsemarginal9,6%12,7%
Rörelseresultat, justerat2 6493 014-12,1%
Rörelsemarginal, justerad11,4%13,5%
Resultat före skatt1 2352 121-41,8%
Nettoresultat9171 684-45,5%
Resultat per aktie, kronor0,190,37-48,6%

Konsensusdata från bolaget

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons