Telias intäkter och justerat ebitda-resultat i linje med förväntningarna (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Teleoperatören Telia redovisar intäkter och justerat ebitda-resultat i andra kvartalet 2023 i linje med förväntningarna. Bolaget lämnar utsikterna för helåret oförändrade.

Nettoomsättningen steg 4,5 procent till 23 297 miljoner kronor (22 293). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 23 062 miljoner kronor. På jämförbar bas ökade intäkterna med 2,2 procent.

Tjänsteintäkterna ökade 4,0 procent till 19 914 miljoner kronor (19 148). På jämförbar bas steg tjänsteintäkterna 1,9 procent drivet av en positiv utveckling för telekomverksamheten.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 773 miljoner kronor (7 681), väntat var 7 662 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 33,4 procent (34,5). . På jämförbar bas förblev justerad ebitda oförändrad då tillväxt om 4,7 procent för telekomverksamheten motverkades av en negativ utveckling för TV och media.

Justeringsposter som påverkar rörelseresultatet ökade till -404 miljoner kronor (-183) främst på grund av realisationsvinster/-förluster.

Rapporterat ebitda-resultat var 7 369 miljoner kronor (7 499).

Rörelseresultatet blev 2 245 miljoner kronor (2 831). Rörelsemarginalen var 9,6 procent (12,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 649 miljoner kronor (3 014), med en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (13,5).

Resultatet före skatt var 1 235 miljoner kronor (2 121).

Resultatet efter skatt blev 917 miljoner kronor (1 684).

Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,37).

Kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 4 750 miljoner kronor (5 571) främst på grund av ökad negativ påverkan från rörelsekapital.

Telia lämnar sina utsikter för helåret 2023 oförändrade. Det innebär följande:
* Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt.
* Justerad ebitda, på jämförbar bas, förväntas vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig tillväxt.
* Kapitalinvesteringar, capex, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och
nyttjanderättstillgångar förväntas vara i spannet 13,0-14,0 miljarder kronor.
* Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet förväntas vara i spannet 7,0-9,0 miljarder kronor.

– När vi går in i andra halvåret förblir vi extremt fokuserade på våra ovan nämnda strategiska prioriteringar som helt klart driver lönsam tillväxt i vår telekomverksamhet. Arbetet med att omfokusera TV och media samt att förbättra kapitalallokering och kassaflödesomvandling fortsätter också i snabb takt. Även om inflation och högre räntor förblir starka motvindar för oss, stabiliseras de gradvis, och vår telekomverksamhets motståndskraft kommer att stödja vårt fortsatta momentum under det andra halvåret. Med detta sagt är vi fortfarande vaksamma på fortsatt makroekonomisk osäkerhet och förändringar i kundernas beteenden och kommer att vidta nödvändiga åtgärder, om dessa utvecklas negativt, för att skydda vår verksamhet, kommenterar Allison Kirkby, vd och koncernchef i Telia i delårsrapporten.

Telia, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning23 29723 0621,0%22 2934,5%
EBITDA, justerat7 7737 6621,4%7 6811,2%
EBITDA-marginal, justerad33,4%33,2%34,5%
Rörelseresultat2 2452 831-20,7%
Rörelsemarginal9,6%12,7%
Rörelseresultat, justerat2 6493 014-12,1%
Rörelsemarginal, justerad11,4%13,5%
Resultat före skatt1 2352 121-41,8%
Nettoresultat9171 684-45,5%
Resultat per aktie, kronor0,190,37-48,6%

Konsensusdata från bolaget

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons