Teckningsgraden i Alltainers företrädesemission blev 50 procent

Publicerad

Sjöcontainerbolaget Alltainer meddelar att den slutgiltiga teckningsgraden i företrädesemissionen uppgår till cirka 50 procent. Det motsvarar cirka 3,14 miljoner kronor.

Det preliminära utfallet för Alltainers företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 februari, visar att 778 965 aktier tecknades med företrädesrätt. Vidare tecknades 563 870 aktier utan företrädesrätt. Emissionsgaranter tecknade 1 514 304 aktier i enlighet med tidigare kommunicerade villkor.

Vidare har styrelsen beslutat att en del av det outnyttjade utrymmet i emissionen ska gå till kvittning av leverantörsskulder motsvarande 138 000 kronor (131 429 aktier).

Nyhetsbyrån Finwire

Annons