Tcecur minskar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Teknikbolaget Tcecur redovisar minskande omsättning och rörelseresultatet under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 2,4 procent till 173,3 miljoner kronor (177,6).

Ebitda-resultatet blev 21,5 miljoner kronor (24,6), med en ebitda-marginal på 12,4 procent (13,9).

Rörelseresultatet blev 13,5 miljoner kronor (17,5), med en rörelsemarginal på 7,8 procent (9,9). Kvartalet belastades med omstruktureringskostnader på 0,5 miljoner, justerat för dessa uppgick rörelseresultatet till 14,0 miljoner (17,6).

Resultatet före skatt var 10,9 miljoner kronor (15,7).

Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner kronor (12,4), en minskning med 33,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,86 kronor (1,31), vilket innebär en minskning med 34,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,6 miljoner kronor (13,3).

Likvida medel uppgick till 23,4 miljoner kronor (31,5).

Orderstocken vid årsskiftet var 186,6 miljoner (187,2), där återkommande avtal som licenser, hosting, drift och serviceavtal står för 60,1 miljoner (50,5).

”Trots den osäkra konjunkturen och det rådande makroklimatet tror vi att efterfrågan för våra
bolag är fortsatt solid och vi startar 2024 med tillförsikt och starka orderböcker. Oberoende
analytiker pekar även på en fortsätt hälsosam tillväxt inom våra marknader. Det finns även goda
möjligheter för att öka våra koncernsynergier, dela ”best practices” mellan bolagen och ökad
projektstyrning”, kommenterar vd Jacob Philipson.

Tcecur, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning173,3177,6-2,4%
EBITDA21,524,6-12,6%
EBITDA-marginal12,4%13,9%
Rörelseresultat13,517,5-22,9%
Rörelsemarginal7,8%9,9%
Resultat före skatt10,915,7-30,6%
Nettoresultat8,312,4-33,1%
Resultat per aktie, kronor0,861,31-34,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet23,613,377,4%
Likvida medel23,431,5-25,7%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons