Systemair: Fortsatt organisk tillväxt i Q3 – Penser

Publicerad

Fortsatt organisk tillväxt

Systemairs intäkter för tredje kvartalet uppgick till 2 278 mkr mot våra estimat om 2 105 mkr. Tillväxten var 14% varav 12% organiskt. Norden växte 15% organiskt y/y och var den största bidragaren till avvikelsen. Norden, Östeuropa och Nord- & Sydamerika bidrar med stark organisk tillväxt.

https://docs.penser.se/a/2638/SYSR20220311.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/fortsatt-organisk-tillvaxt-i-q3-systemair

Penser Access

Annons