Synsams styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i optikkedjan Synsam kallas till årsstämma tisdagen den 26 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,70 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Peter Törnquist och styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Helena Johnson, Terje List, Håkan Lundstedt, Gustaf Martin-Löf, Philip Røpcke och Christoffer Sjøqvist.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och övelåtelse av egna aktier.

Stämman föreslås besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till koncernledningen och nyckelpersoner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons