Syncro Group vill göra företrädesemission av units på 25,2 miljoner

Publicerad

Plattformsbolaget Syncro Group avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att en befintlig aktie berättigar till en uniträtt. 20 uniträtter ger rätten att teckna en unit, som består av 15 nya aktier och nio teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen är 1,50 kronor per unit, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie.

Avstämningsdag är den 14 juli och teckningsperioden pågår från och med den 18 juli till och med den 1 augusti.

Antalet aktier i emissionen uppgår maximalt till 251,58 miljoner. Utspädningen från emissionen är cirka 42,8 procent av antalet aktier i bolaget.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 90 procent och omfattas av garantiåtaganden och teckningsförbindelser, bland annat från samtliga styrelseledamöter som äger aktier i bolaget.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till rörelsekapital och dotterbolagens fortsatta tillväxt, samt att amortera en del av det utestående lånet till Formue Nord Fokus.

När det kommer till lånet som Syncro upptagit hos Formue Nord Fokus på 21,5 miljoner kronor, uppges det att man har refinansierat det i samband med emissionen. Lånet löper med en ränta på 1 procent per påbörjad 30-dagarsperiod.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons