Swemet ska bestrida konkursansökan från Skatteverket (R)

Publicerad

(korrigerar nyhet från torsdagen, efter förtydligande pm från bolaget)

Skatteverket har den 21 februari ansökt om Swemets konkurs hos Linköpings tingsrätt, då bolaget under hösten har släpat efter med inbetalningen av skatt vid några tillfällen. Tingsrätten har kallat till förhandling den 11 mars och bolaget kommer då att bestrida konkursansökan

Bolaget uppger att man den 11 februari inte hade någon skuld till Skatteverket eller överförd skuld till Kronofogden gällande skatt.

Bolaget är kritiskt till handläggningen från Skatteverket då bolaget 12 februari deklarerade omkring 2,4 miljoner kronor i moms och skatt att betala, och att bolaget begärs i konkurs av Skatteverket nio dagar senare för uteblivna betalningar.

”Från bolagets sida är vi starkt kritiska till handläggningen, vilket visar på en opassande otålighet mot ett bolag som är i stark tillväxt. Vi redovisade en omsättning på 48 miljoner kronor och en vinst för året 2023 på 5 miljoner kronor. Innevarande år kommer visa på en stark tillväxt”, heter det i pressmeddelandet.

Swemet uppger att man inom kort ska betala in skatteskulden.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons