Swedish Stirlings styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling kallas till årsstämma torsdagen den 21 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Sven Sahle, vice styrelseordförande Gunilla Spongh samt styrelseledamöterna Carina Andersson, Erik Wigertz och Mia Engnes.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av stamaktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 1,1 miljoner preferensaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons