Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets minskade 0,93 procent i mars – tagit in Puregold Priceclub i portföljen

Fonden Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets minskade 0,93 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jens Barnevik.

Inledningsvis skriver förvaltaren att man under mars investerat i det nygamla innehavet Puregold Priceclub vilket är Filippinernas största matvarukedja. Bolaget har drabbats hårt av pandemin då man varit tvingade att hålla sina butiker stängda eller ha begränsade öppettider.

”Fonden har ägt bolaget tidigare, men nu har värderingen kommit ner till mycket attraktiva nivåer. Puregold har varit skickliga på att hantera en hög inflation historiskt vilket är en färdighet som kommer behövas kommande året”, skriver Barnevik.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att Filippinerna är något av en bortglömd marknad med många lågt värderade bolag. Samtidigt menar Barnevik att när den geopolitiska oron är såpass stor som den är nu, framstår Sydostasien som en relativt trygg region.

Fondens tre största innehav var Innodisk, ULVAC och Chicony Electronics med portföljvikter om 3,12, 3,06 respektive 2,92 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Taiwan med 48,8 procent följt av Sydkorea och Kina med 23,2 respektive 4,0 procent.

Största sektorer var informationsteknologi, hälsovård och dagligvaruhandel med 45,0, 17,7 respektive 13,6 procent av portföljexponeringen.

Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,93
Fond i år, förändring i procent-3,48

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons