Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ökade 0,44 procent i december – nytt innehav i form av Norva24

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige steg 0,44 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 31,52 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrietta Theorell.

Initialt skriver förvaltaren att svenska småbolag hade en stark månad, drivet av dämpade farhågor från investerare gällande omikrons effekter.

Sektormässigt gynnades fonden av exponeringen mot verkstads- och råvarusektorn, även hälsovårdssektorn hade positiv påverkan. Inom hälsovård agerade innehavet Calliditas draglok, efter att bolaget fått sitt läkemedel mot njursvikt godkänt i USA. Även Vimian gynnade utvecklingen, efter att ha rekylerat upp efter novembers kursfall.

I den negativa vågskålen återfanns främst Sobi, som tappade efter att det bud som noterats på bolaget tidigare under hösten dragits tillbaka på grund av för låg acceptgrad från aktieägare.

Under månaden deltog fonden i Sedana Medicals nyemission. Vidare avyttrades positionen i BHG Group.

Fonden initierade en ny position i Norva24 under månaden.

”De är verksamma inom service av vatten- och avloppsledningar, ett högaktuellt område givet de många översvämningar som orsakas av de extrema väderhändelser som blivit allt vanligare på senare tid”, kommenterar Theorell det nya innehavet.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Lagercrantz Group, Addtech och NCAB med portföljvikter om 3,71, 3,47 respektive 3,27 procent.

Största sektor var industri, följt av informationsteknik och hälsovård.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,44Fond i år, förändring i procent31,52

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons