Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ökade 1,32 procent i juni – Pandora nytt innehav

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Norden steg 1,32 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,49 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Marcus Rylander.

Inledningsvis noterar förvaltaren att den nordiska marknaden föll marginellt under månaden, drivet av en förväntad svagare makroutveckling framöver.

”Fonden har som vi beskrivit löpande varit försiktiga med högt skuldsatta bolag det senaste året och prioriterat förmåga att generera kassaflöden och avkastning på kapital vilket är en syn vi fortsatt har i vår utvärdering av innehav”, skriver Rylander.

Under perioden har fonden sålt sitt resterande innehav i Billerud då man inte upplevt att caset utvecklats enligt plan sedan i höstas.

I juni adderades smyckesbolaget Pandora som nytt innehav.

”Pandora har de senaste åren visat en god utveckling i affären i en tidvis tuff marknad och har bevisat sin förmåga att hantera tidigare lågkonjunkturer och globala utmaningar rimligt väl. Bolaget har hög lönsamhet, starka kassaflöden och balansräkning och en låg värdering vilket kan förklaras av en svag marknad för tillfället och viss osäkerhet för kommande kvartal”, fortsätter förvaltaren.

Vid ingången av månaden var fondens tre största innehav Lagercrantz, Bakkafrost och Atea med portföljexponeringar om 3,74, 3,43 respektive 3,38 procent.

Största sektorer var industri, informationsteknik och hälsovård med vikterna 31,7, 21,5 respektive 12,3 procent.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,32
Fond i år, förändring i procent7,49

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons