Swedbank Robur Global High Dividend minskade 1,37 procent i februari – svag utveckling från IFF

Publicerad

Fonden Swedbank Robur Global High Dividend A minskade 1,37 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,32 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Mattsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Nordea, Verallia och Watsco bidrog positivt till den absoluta avkastningen under perioden. Samtliga var även starkt bidragande till den relativa avkastningen.

De innehav som bidrog mest negativt till den absoluta avkastningen var IFF, Prologis och Brookfield Renewables Partners.

”IFF var även, tillsammans med att fonden inte var investerad i Nvidia och Tesla, starkt negativ bidragande till den relativa avkastningen”, fortsätter Mattsson.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Microsoft, Prologis och Apple med portföljvikter om 4,77, 3,29 respektive 3,26 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 37,4 procent av allokerat kapital. Därefter kom Schweiz och Sverige med vikter om 13,6 respektive 9,5 procent.

Största sektor var finans, följt av informationsteknik och industri.

Swedbank Robur Global High Dividend A, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,37
Fond i år, förändring i procent4,32

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons