Sweco ska utveckla Moçambiques energiberedskap – ordervärde 5 miljoner kronor

Publicerad

Teknikkonsulten Sweco har fått i uppdrag av det nationella energibolaget Electricidade de Moçambique att utveckla beredskapen i landets energisystem samt utveckla processer för katastrofhantering. Ordervärdet för det 12-månader långa projektet är cirka 5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

”Mocambique, med lång kustlinje och låglänta områden under nuvarande havsnivå, är mycket sårbart för klimatförändringarnas effekter. Det handlar om nya temperatur- och nederbördsmönster, havsnivåhöjning, torka, översvämningar och tropiska cykloner”, heter det.

Sweco har arbetat med projekt i Mocambique i mer än 30 år och har god kännedom om landets energisystem.

Projektet finansieras av Swedfund, svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom att finansiera hållbara projekt.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons