Sweco ökar omsättning men nettoresultatet var lägre än väntat (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser vd-kommentar, organisk tillväxt)

Teknikkonsulten Sweco redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Nettoresultatet inkom lägre än väntat.

Omsättningen steg 18,5 procent till 7 249 miljoner kronor (6 116). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 7 056. Den organiska tillväxten var 9 procent, justerat för kalendereffekter.

Sju av åtta affärsområden redovisade positiv organisk tillväxt.

”Högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och högre intäkter från underkonsulter var de främsta drivkrafterna bakom den organiska tillväxten”, uppger bolaget.

Ebita-resultatet uppgick till 564 miljoner kronor (486), med en ebita-marginal på 7,8 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev 532 miljoner kronor (535). Rörelsemarginalen var 7,3 procent (8,7).

Resultatet efter skatt blev 357 miljoner kronor (409), analytikerkonsensus 391.

Resultat per aktie hamnade på 0,99 kronor (1,14).

”Efterfrågan på Swecos tjänster fortsatte att vara god. Vi stärkte vår orderbok, samtidigt som den positiva utvecklingen när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare fortsatte. Vår decentraliserade affärsmodell och diversifierade kundportfölj är fortsatt en styrka”, uppger vd Åsa Bergman i rapporten.

Hon fortsätter.

”Vår decentraliserade affärsmodell och diversifierade kundportfölj är Swecos ryggrad och utgör en styrka på nuvarande marknad. Under andra kvartalet fortsatte vi att flytta fram våra marknadspositioner och byggde vidare på vår långsiktiga strategi för tillväxt och lönsamhet”.

Efterfrågan är stabil.

”Efterfrågan på Swecos tjänster är fortsatt stabil, vilket passar väl ihop med den gröna omställningen vi ser inom alla våra affärsområden. Med vår starka finansiella ställning, vårt kostnadsoch effektivitetsfokus samt vår förvärvsagenda är Sweco välpositionerade för att fortsätta leverera på vår strategi”, avslutar Bergman sitt vd-ord.

Sweco, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning7 2497 0562,7%6 11618,5%
EBITA56448616,0%
EBITA-marginal7,8%7,9%
Rörelseresultat532535-0,6%
Rörelsemarginal7,3%8,7%
Nettoresultat357391-8,7%409-12,7%
Resultat per aktie, kronor0,991,14-13,2%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons